Wat is Hypnotherapie ?

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere therapievormen, waar de werking van is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Er wordt doelbewust een hypnotische staat (trance) opgewekt.

In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoudt u altijd de controle over uzelf.

In deze therapie leert en ontdekt u meer in contact met uzelf, dichter bij uw onbewuste gevoelens te zijn en zicht op uw overtuigingen te krijgen. Onder therapeutische begeleiding krijgt u meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunt u bijvoorbeeld beter omgaan met emoties, en meer gebruik maken van lichamelijke en geestelijke capaciteiten.

Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Enkele therapeutische interventies die tijdens de therapie gebruikt kunnen worden.

Niet alleen worden er bij hypnotherapie veel trancetechnieken gebruikt, zoals regressie, NLP, imaginatie, etc., maar ook:

Mindfulness

Mindfulness leert om op een open, niet oordelende manier waar te nemen en ruimte te scheppen. Hieruit ontstaat bewustzijn, ruimte en een onbevangener inzicht in patronen en beperkingen,. Daardoor kan de cliënt ruimte ervaren voor eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden tot verandering. Vaak worden met mindfulness goede resultaten behaald om zicht te krijgen op aandoeningen zoals chronische pijnklachten, stress en depressie.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is een therapeutische methodiek, die ingezet kan worden bij de behandeling van mensen die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en die hierna met klachten te maken hebben zoals, angsten, nachtmerries, schrik reacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën, posttraumatische stress stoornis, slaapstoornissen etc., Bij een psychotraumatische ervaring wordt er vanuit gegaan dat de ervaring als het ware “bevriest”. Hierna blijven reacties op deze ervaring, ver nadat het voorval heeft plaatsgevonden, als een traumatische situatie zich door de hersenen herhalen. Dit ondanks dat dat niet meer nodig is. Geluiden, geuren en situaties kunnen zich voordoen alsof de persoon wederom in een gelijke situatie terecht komt, ook al weet de persoon dat het niet het geval is. Hieruit blijkt dat er als het ware geen verwerking heeft plaats gevonden. EMDR geeft een “versnelde informatiewerking” waardoor deze traumatische respons vaak volledig verdwijnt.

De kracht van ademen

Deze vorm van ademen is een krachtige manier om in contact met je lichaam te komen en daarmee met de diepste kern van jezelf. Het wordt ook gebruikt om naar de herinneringen van nare momenten in je leven te ademen en daardoor delen die vastzitten te bevrijden. (letterlijk lucht geven)

Wat is Hypnose ?


U bent vaker onder hypnose dan u denkt! Hypnose is sterk geconcentreerde aandacht, waarbij u meer op uw binnenwereld gericht bent en de aandacht op de buitenwereld wat op de achtergrond raakt. Denk maar eens aan al die keren dat u dagdroomde, of misschien weet u nog hoe u opging in die ene speciale film of dat boek…
Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Prikkels van buitenaf zijn op dat moment even minder voelbaar. U zet ze als het ware op een zijspoor. Dit type trance wordt gebruikt bij hypnotherapie. Zo kunt u geconcentreerd bezig zijn met wat in u leeft. Er ontstaat ruimte om bezig te zijn met uw problemen en deze aan te pakken.

KVK Arnhem: 09201667